گروه خبري : آخرین اخبار
تاريخ انتشار : 1400/08/13 - 12:55
كد :4

نقش دستگاه حضور و غیاب در سازمان ها

دستگاه حضور و غیاب یکی از مهم ترین تجهیزات به کار رفته در سازمان ها و اداره ها می باشد که به صورت گسترده ای در این مکان ها مورد استفاده قرار می گیرد. نقش دستگاه حضور و غیاب در سازمان ها، مدیریت پرسنل و ثبت زمان دقیق ورود و خروج آن ها می باشد.

با استفاده از این دستگاه می توان محاسبه ی دقیقی از عملکرد کارکنان به دست آورد و بدین طریق حقوق و دستمزد آن ها را محاسبه کرد. دستگاه حضور و غیاب همچنین باعث برقراری نظم و انضباط در محیط کاری شده که این امر تاثیر بسزایی را در عملکرد کلی سازمان ها و اداره ها برجای می گذارد. بنابراین از نقش دستگاه حضور و غیاب در بهبود شرایط کاری سازمان ها نمی توان غافل شد.

سیستم حضور و غیاب چیست؟

سیستم حضور و غیاب دستگاهی است که برای ثبت ورود و خروج کارمندان در یک محیط کاری به کار می رود تا با توجه به کارکرد هر یک از کارمندان و پرسنل، مدیران بتوانند حقوق و دستمزد آن ها را به صورت دقیق پرداخت کنند. کارمندان هر روزه در ساعت مشخصی به محل کار خود رفته و پس از اتمام تایم کاری به منزل باز می گیردند. حال ممکن است که به دلیل عوامل مختلفی همچون بیماری، ترافیک و یا مشکلات روزمره دیرتر در محل کار خود حاضر شده یا زودتر خارج شوند. این اتفاقات می تواند در محاسبه ی حقوق و عملکرد آن ها تاثیر گذار باشد. از این رو مدیران با خرید دستگاه حضور و غیاب و با تعیین قوانین کار و ساعات کاری می توانند از حضور، میزان اضافه کار، کسر کار، مرخصی و ماموریت پرسنل خود اطلاع داشته باشند و عملکرد آن ها را مورد بررسی قرار دهند. در این صورت است که هیچ حقی از کسی ضایع نشده و نظم در محیط کار برقرار می شود. 

 

نقش دستگاه حضور و غیاب در سازمان ها

چه سازمان هایی به دستگاه حضور و غیاب نیاز دارند؟

دستگاه حضور و غیاب به عنوان یکی از مهم ترین الزامات سازمان ها شناخته می شود که می تواند تاثیر مثبت زیادی را در این محیط ها داشته باشد. اگر به‌عنوان یک کارفرما، با تعداد زیادی پرسنل مواجه هستید، باید بدانید که کارکنان چه زمانی در محل کار خود حضور دارند و یا چه زمانی از محل کار خود خارج می ‌شوند. از طرفی پیگیری تردد آن ها این امکان را به شما می ‌دهد که تعهد آنها به کار خود بسنجید. با استفاده از این دستگاه شما می توانید کارکنان خود را به شکل صحیح مدیریت کنید و نظم و انضباط را در محیط کاری برقرار سازید. بنابراین تمامی سازمان ها و اداره ها به خرید و بکارگیری دستگاه حضور و غیاب نیازمند می باشند.