محصولات امنیت فناوری اطلاعات

مهمترین هدف ما ارائه فناوریهای نوین حفاظتی و نیز برترین محصولات بین‌المللی به همراه خدمات پشتیبانی با کیفیت و استاندارد می باشد. برای تحقق این هدف، محصولات دفاعی برتر توسط تیم تحقیق و توسعه ما مورد بررسی قرار گرفته و بهترین محصولات بر اساس پارامترهایی مانند سازگاری، یکپارچگی و نیز توانایی، برای ارائه به مشتریان در سبد محصولات قرار گرفته اند.

دسته بندی محصولات امنیت فناوری اطلاعات

  • ضد بدافزار یکپارچه
  • مدیریت نصب اصلاحیه
  • پیشگیری از نشت اطلاعات
  • مدیریت پشتیبانی اطلاعات
  • مدیریت جامع تهدید ها
  • مدیریت دسترسی به سرویس ها
  • مدیریت آسیب پذیری
  • ضد هرزنامه
  • مدیریت رخدادهای امنیتی
  • کنترل دسترسی به شبکه